FR

Rada Krivokapic Radonjic

From the artist
Kotor, Montenegro
Categories Design
Share artist's profile
Rada Krivokapic Radonjic
Trending Kotor
Views 24,546
Rada Krivokapi? Radonji? modna kreatorka i stilistkinja ro?ena 8. septembra 1974. u 14 ?asova u Kotoru Djevoja?ko prezime Krivokapi?, pravo ime Radojka od oca ?ura (otac Bogdan i majka Joka) i majke Vidosave Kalu?erovi? (otac Andrija i majka Dobrana). Otac je radio u industriji ležaja u Livnici Kotor, majka je bila zdravstveni radnik u Opštoj bolnici Kotor. Djetinjstvo joj je obilježeno sa puno roditeljske ljubavi. Mladost pamti po luksuzu koji joj je omogu?io brat Radoslav, pomorac. Završila osnovnu školu „Njegoš” u Kotoru i njeni u?itelji su bili Veljko Roganovi? i Jasmina Rešetar. Završila srednju hemijsku školu kod razredne Radmile Bogdanovi?, Školski centar Kotor (današnje Gimnazija Kotor i Srednja pomorska škola Kotor) i praksu u laboratoriji Opšte bolnice Kotor. Kao djevoj?ica izrazila je želju da bude modna kreatorka i ima ?etvoro djece što je kasnije i ostvarila. U prvom braku sa Radonji? Petrom (14.02.1998 - 08.10.2019) je rodila Ne?eljku (godina ro?enja 1999, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore; Master studije na studijskom programu Ekonomija, Ekonomska politika), Valentinu (godina ro?enja 2001, student Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore; studijski program Medicina), Nebojšu (2007) i Teodoru (2013). Završila školu za modnu kreatorku i stilistkinju École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne devient l'Institut Français de la Mode u saradnji sa Akademijom likovnih umetnosti u Beogradu za jednu generaciju u?enika 1994/95. sa nastavnim planom i programom u trajanju od ?etiri godine u kontinuitetu, koju je završila sa ocjenom A, kreiraju?i kadar sposoban za brzo uklju?ivanje u praksu kod najpoznatijih svjetskih kreatora u trajanju od godinu dana. Mom?ilo Kova?evi?, direktor škole. Profesionalnu praksu završila u Milanu. za generaciju 1996/97. kod jednog od najpoznatijih svjetskih kreatora Giorgio Armani koji je upoznao i sa nekoliko najboljih svjetskih kreatora (Giovanni Versace, Valentino Garavani, Karl Lagerfeld, Roberto Cavalli), a gdje je Rada imala priliku dopuniti svoje dotadašnje znanje. Praksu je obavljala i kod konstruktorke odje?e Ljiljane Kova?. Doktorat modnog dizajna završila u Beogradu 1998. Položila majstorske ispite po uzoru njema?kog majstorskog ispita koje je finansirala njema?ka Vlada godine 2018. u Crnoj Gori: pravo, stru?na i radna pedagogija, trgovina i privreda. Primila majstorsko pismo u Beogradu, septembar 2018. Radila je na državnoj televiziji na kulturi odijevanja voditelja i muzi?ara. Emitovana je njena kultna modna autorska emisija "Styling". Rada je u saradnji sa vlasnicama modnih agencija Sonjom Štilet i Emom ?ivovi? radila sa manekenima za potrebe snimanja filmova, reklamnih spotova za inostrane televizijske ku?e i Radinim modnim revijama pod nazivima „Ostvarene rije?i” i „Moja zvijezda”. Uzela u?eš?a na muzi?kom festivalu u vidu osmišljavanja i realizacije stajlinga izvo?aca. Držala je predavanja o modi. Kreirala jeans kolekcije za modne brendove. Idejni tvorac brenda "Baccara" jeans. Sara?ivala je sa svjetski poznatim i najljepšim crnogorskim manekenom Filipom Kapisodom koji je njenom revijom pod nazivom „Kotor”, predstavljenoj uživo u televizijskoj emisiji kod Sabrije Vuli?a, završio manekensku karijeru. Frizure za modnu reviju „Kotor” stilizovala je Iva Skladani. Rada Krivokapi? Radonji? je u?estvovala na prvom crnogorskom Fashion week-u. Održavala je samostalne modne revije uz direktan tv prenos. Imala u?eš?a na Internacionalnim manifestacijama. Prvu prodaju svojih odjevnih predmeta imala je u gradu u kojem živi Kotoru i u glavnom gradu Podgorici. Bila je ?lanica udruženja kreatorki visoke mode Crne Gore. Radila je maske za najbolje karnevalske grupe. Napisala knjige "Odijevanje" i "Krojenje i šivenje". Radila u uspostavljanju tehni?ke infrastrukture i optimizaciji prema manekenkama koje su nosile modele poznatih brendova. Dizajnirala novi modni detalj Kovilm koji predstavlja preoblikovanu kravatu i leptir-mašnu. Ono pretpostavlja dugoro?nu, ta?nije vje?nu upam?enost svojih prethodnika. Rješenje registracije dizajna kovilm je izdato 16.07.2020. u Ministarstvu ekonomije i kovilm je zvani?no priznat modni detalj u svijetu. Kovilm je zašti?en na osnovu Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna i nije dozvoljena njegova izrada bez izdavanja licence. Osniva? je i jedini vlasnik brendova Rada Radonji?, Kovilm, Rada Krivokapi? Radonji? i najavljuje još jedan novi brend. Rješenje registracije dizajna zentivns je izdato 30.6.2022. u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma i zentivns je zvani?no priznata nošnja u svijetu. Zentivns je zašti?en na osnovu Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna i nije dozvoljena njegova izrada bez izdavanja licence.
Kotor, Montenegro
245.00 €EUR
From the artist
Share
24.5k